Facebook Google+ RSS YouTube

+47 380 25888

+47 380 25888

Søk Meny

Tepperenser, CleanFix TW300

Hovedside Tepperensemaskiner Tepperenser, CleanFix TW300

Produktbeskrivelse

Vår mest populære tepperenser avpasset for mindre arealer. Maskinen er enkel å betjene og lett å bære med seg. Kan også brukes til møbelrensing ved å bytte munnstykke. Kapasitet 9 liter.

MERK: Leie av møbelmunnstykke og forbruk av tepperenseveske kommer som tillegg til leiepris.

Prisinformasjon

Dagsleie med MVA:

300,00

Dagsleie uten MVA:

240,00

Helgeleie med MVA:

480,00

Helgeleie uten MVA:

384,00

Pris forstås eksklusiv tilbehør og forbruk. 5% forsikring tilkommer på alle priser. Forbehold om feil i pris.

Produktbeskrivelse

Vår mest populære tepperenser avpasset for mindre arealer. Maskinen er enkel å betjene og lett å bære med seg. Kan også brukes til møbelrensing ved å bytte munnstykke. Kapasitet 9 liter.

MERK: Leie av møbelmunnstykke og forbruk av tepperenseveske kommer som tillegg til leiepris.

Produktforespørsel

Forespørsel på nett blir normalt behandlet innen 24 timer. For hastehenvendelser vennligst ring kundeservice på telefon 38 02 58 88 (hverdager 07.00 til 16.00). Kundeservice kan hjelpe deg med bestilling, informasjon og support på våre produkter. Les gjerne våre leiebetingelser.

Prisinformasjon

Dagsleie med MVA:

300,00

Dagsleie uten MVA:

240,00

Helgeleie med MVA:

480,00

Helgeleie uten MVA:

384,00

Prisen er eksklusiv tilbehør og forbruk. 5% forsikring tilkommer på alle priser. Vi tar forbehold om feil i pris.

Fremdrift:

Strøm (10A)

Egenvekt:

9,5 kg

Effekt:

1000W

Tankkapasitet:

9 liter

Se produktmanual


Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr med mer fra Utleieprodukter. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale.

1. Beregning av leie
Om ikke annet er avtalt løper leietiden fra og med den dag og det tidspunkt leieobjektet forlater Utleieprodukters lager til og med den dag og det tidspunkt det returneres samme sted. Leien for maskin er basert på 7,5 timer pr dag. For 2 og 3 skift betales leie for henholdsvis 2 eller 3 døgn dersom ikke annet er avtalt. Dagsleie gjelder til klokken 09:00 påfølgende dag. Ved levering etter klokken 09:00 påløper en ny dagsleie. Helgeleie gjelder fra utlevering fredag etter 12:00 til mandag før 09:00.

2. Transport
Leietaker skal betale alle kostnader vedr. transport, lasting og lossing.

3. Reklamasjon
Utleieprodukter sørger for at leieobjektet ved utlevering fra lager er i driftsklar stand. Eventuelle feil eller mangler skal meldes til Utleieprodukter umiddelbart og innen en virkedag fra utlevering. Hvis så ikke er skjedd, anses leieobjektet for å være feilfritt ved utlevering.

4. Driftsstans
Dersom driftsstopp/-feil inntreffer i leieperioden, plikter leier uten opphold å varsle utleier om det inntrufne. Leier må ikke fortsette å bruke maskinen(e) dersom det er grunn til å tro at fortsatt bruk vil medføre skade, eventuelt forverre inntruffet skade. Utleiers ansvar ved driftsstopp/-feil begrenser seg til å kompensere leier med lån av tilsvarende utstyr i den tidsperiode som må antas å ha gått tapt for leier som følge av driftsstopp/-feil. Ved utrykning utenom åpningstid blir leietaker belastet dette uavhengig av årsak til driftstansen.

5. Vedlikehold i leieperioden
Leietaker skal sørge for forsvarlig vedlikehold av leieobjektet. Drivstoff og smøremidler bekostes av leietaker. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skade på maskiner og utstyr. Reparasjon eller utbedring skal ikke utføres uten Utleieprodukters godkjennelse.

6. Leietakers plikter
Leietaker plikter å sette seg inn i bruksanvisningen og sikkerhetsbestemmelser, samt følge disse. Utstyret skal kun brukes av leietaker og bare til slike oppgaver og under slike forhold som det er beregnet for.

7. Rengjøring
Ved tilbakelevering skal leieobjektet være rengjort og i samme stand som ved utlevering med unntak av normal slitasje. I tilfeller der rengjøring ikke er foretatt belastes dette leietaker.

8. Erstatning
Utstyr som tapes eller totalskades under leietiden skal erstattes av leietaker. Utleieprodukter er ikke ansvarlig for skade leietaker påfører seg selv eller andre, herunder også skade på gjenstander, følgeskade og inntektstap.

9. Forsikring – dekningsomfang
Leieobjektet er under leietiden forsikret gjennom Utleieprodukter ved at leietager belastes for en forsikringspremie. Forsikringen gjelder for utleieutstyr som befinner seg i Norge. Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i følge vilkår for brann, maskin, transport av varer (alle farer) og montasjeforsikring. Forsikringen er utvidet til å dekke skader ved tyveri. For utvidelsen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:

  1. Utstyr med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningslås (ta ut nøkkel) og dersom det er mulig skal førerkabin være låst.
  2. Maskiner med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås.
  3. Andre maskiner og utstyr skal være innelåst i stålcontainer eller være lenket fast med hengelås og kjetting slik at låsen må brytes for at maskinene lar seg fjerne. Dette gjelder også for pkt. 1 og 2 dersom egne sikkerhetsforskrifter ikke kan gjennomføres. Låsene skal minst tilfredsstille klasse 2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddsikring på byggeplasser (B2).

For skader som dekkes av forsikringen må leietageren betale en egenandel. Egenandelen er på kr 8.000,-. Unntatt er utstyr under kr. 15.000,- i innkjøpspris der egenandelen er kr. 5.000,-. Premie for forsikring belastes leietager med 5% av leiebeløp.

10. Besiktigelse
Utleieprodukter forbeholder seg retten til når som helst å besiktige utleid materiell.

11. Betalingsbetingelser
For kredittkunder er normale betalingsbetingelser pr. 14 dager, netto, dersom ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes 1,5% pr. mnd.

 

Det har aldri vært lettere å reservere en utleiemaskin. Alle våre utleieobjekter i vår utleiepark kan reserveres direkte fra våre nettsider på en enkel måte.

Fremgangsmåten er som følger:

1. Velg produkt
Naviger deg frem til ønsket produkt via menyvalgene på forsiden eller finn produktet ved å bruke nedtrekksmenyen i toppen av siden. Velg først kategori og deretter klikk “INFO” knappen for ønsket produkt fra valgene i kategorivisningen.

2. Produktinformasjon
På produktsiden finner du mer informasjon om det valgte produktet. Blant annet tekniske data, prisinformasjon, video og forslag til andre produkter i samme kategori. For å gjøre en leieforespørsel på produktet, klikk knappen “VIS SKJEMA FOR FORESPØRSEL”. Denne linken leder deg inn i selve bestillingsskjemaet.

3. Fyll inn personinformasjon
I bestillingsskjemaet bes du om å fylle ut personinformasjon. Alle feltene merket med en stjerne må fylles ut for at bestillingen skal godkjennes. Personopplysningene blir kun brukt til å registrere forespørselen i vårt bookingsystem. Personopplysninger behandles konfidensielt og blir ikke gjort tilgjengelig for tredjepart.

4. Fyll inn leieperiode
Til slutt blir du bedt om å fylle inn ønsket leieperiode med dag og klokkeslett. Før endelig bestilling sendes, blir du bedt om å godta våre leiebetingelser. I kommentarfeltet kan du komme med tilleggsopplysninger, eller ønsker om salgsprodukter som foreløpig ikke kan bestilles fra nettside.

5. Send bestilling
Bestilling effektueres når du klikker knappen “SEND FORESPØRSEL”. Du får en kvitteringsmelding dersom skjemaet er utfyllt korrekt og sendt Utleieprodukter for videre behandling.

6. Bestillingsbekreftelse
Takk for din bestilling. Du får nå en bekreftelse av forespørselen på e-post. Du vil deretter i løpet av kort tid bli kontaktet av en representant for Utleieprodukter. Henvendelsen blir normalt besvart innen 24 timer. For hastehenvendelser ring vår kundeservice på 38 02 58 88.

Relaterte produkter innen samme kategori

Utleieprodukter AS

Rigetjønnveien 3

4629 Kristiansand

Utleieprodukter AS

Utleieprodukter ble etablert i 1981. Vi leier ut verktøy og maskiner til bygg og anleggsbransjen, industrien, offentlige etater, håndverksbedrifter og privatkunder. Utleieparken består nå av over 500 forskjellige produkter, deriblant Norges største utvalg i gulvslipemaskiner.

KONTAKT OSS

Utviklet av Fairmedia og Para AS 0

Utviklet av Fairmedia og Para AS 0